Camino del Diamante Barcelona

Enllaç: https://budismo-espana.org/centros-de-meditacion/centro-budista-barcelona/

Descripció: Budisme Camí del Diamant és una organització laica del llinatge Karma Kagyu. Els mètodes de meditació usats als centres Camino del Diamant – tots tradicionals – es presenten en un marc cultural occidental. A través dels nostres centres de meditació, són molts els que poden fer servir i treure benefici d'aquests mètodes. D'on és procedent el Budisme Camí del Diamant? El Buda va impartir tres nivells densenyaments. El més elevat dels tres es diu Vajrayana (sànscrit), o Dorje Thegpa (tibetà), que es tradueix com “El Camí del Diamant”. De les diverses escoles que ensenyen Budisme Vajrayana, l'organització Camí del Diamant va ser fundada per Lama Ole Nydahl, seguint així els desitjos del 16è Karmapa (Ranjun Rigpe Dorje). Per preservar i fer accessibles els ensenyaments del Karma Kagyu a occident, el 16è Karmapa va demanar al Lama Ole i la seva dona Hannah, ensenyar Budisme i fundar centres en nom seu.

Correu electrònic de contacte: barcelona@bcdd.es

Telèfon de contacte: +34 636 943 544

Calle: Carrer de Valencia, 228,

Ciutat: 08007 Barcelona