Zendo Betania

Enllaç: https://zendobetania.com

Descripció: Zendo Betània és una escola Zen de laics, on s'ajunten les tradicions de Soto i Rinzai i on es practica Zen en un marc occidental i cristià. L'anima el desig d'ajudar l'ésser humà del nostre temps a retrobar les seves pròpies arrels profundes, en un clima d'ecumenisme i de respecte envers totes les persones i les creences, en harmonia amb la fe cristiana i per tant amb el nucli més autèntic de tota religió. Aquest camí del Zen té una projecció social en una activitat de col·laboració solidària amb poblacions desafavorides o afectades per catàstrofes naturals.

Correu electrònic de contacte: bertameneses@zendobetania.com, secretariado@zendobetania.com

Telèfon de contacte: +34 932 377 475, +34 949 28 06 23